โครงสร้างหลักสูตร
   
หลักสูตร วทม.สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. >> คลิกที่นี่
หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ. และ คุณวุฒิจาก กพ. >> คลิกที่นี่
หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ.(ปรับปรุง หลักสูตร พ.ศ.2556) >> คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110