วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 นศ.ป.โท เรียนยิงปืน วิชาเทคนิคการสืบสวน
 


วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 นศ.ป.โท เรียนยิงปืน วิชาเทคนิคการสืบสวน
- กฎแห่งความปลอดภัยการใช้อาวุธปืน
- การตรวจสอบอาวุณปืน
- วิธีการยิง
ภาคปฏิบัติให้นักศึกษาลองใช้ปืนลูกมโม่ ในการยิงปืน
- การจำลองการฝึกเสมือนจริง (Virtual Simulation)
- วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนโดนยิงด้วยอาวุธปืน

   
   

  
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110