วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
จัดสอบเเลปกริ้ง นรต. ชั้นปีที่ 3
 


วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

               คณาจารย์ วิชาการพิสูจน์หลักฐาน จัดสอบเเลปกริ้ง นรต. ชั้นปีที่ 3 เมื่อ 15 ม.ค.2563 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
           

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110