วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ทำบุญปีใหม่คณะนิติวิทยาศาสตร์
 


วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

                พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ และข้าราชการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และร่วมจับฉลากรางวัลในวันปีใหม่อีกด้วย ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
           

 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110