ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างของคณะ
  โครงสร้างหลักสูตร
  โปสเตอร์หลักสูตร
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(1)
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(2)
  การบริการวิชาการ(1)
  การบริการวิชาการ(2)
  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
   
 
   
 
 
 
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองพิสูจน์หลักฐาน
  กองทะเบียนประวัติฯ
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร
  นิติเวชศาสตร
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://forensic.rpca.ac.th/pdf/admission2560.pdf/
รับสมัคร online ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 5 มิ.ย.2560 ทาง Website : http://rpca-admission.thai.com/
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามโครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560
   
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้หมวดใหม่ (นรต.70) เนื่องในงานพิธีประดับยศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เมื่อ วันศุกร์ ที่ 3 ก.พ.2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต./ประธานการประชุมทางไกล คณะทำงานโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานเข้าร่วมประชุมอาทิ เช่น สน.ภาษีเจริญ สภ.บางแก้ว สภ.เมืองพัทยา เมื่อ 2 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2560
   
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   
แจ้งข้อมูลรายชื่อวารสาร ฐานข้อมูล TCI
   
ประกาศ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งงดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. วันเสาร์ที่ 8 ต.ค.2559 เนื่องจาก รร.นรต. มีพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ในวันดังกล่าว
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
   
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
   
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งกำหนดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รร.นรต. ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.2559)
   
 
 
 
 
 
 
   
Workshop นศ.ป.โท วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ 05/02/2560 ณ ห้องเรียน Digital Forensic
   

คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีเหตุวางระเบิด(Post Blast Investigation)
เมื่อ 15 ม.ค.2560 ณ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cellebrite Touch UFED สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.1-9 และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 07/10/2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
คณาจารย์โรงเรียนตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59 ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 04 พ.ค. 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
 

 


 
 
 
 
 
                       
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110