การบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ทั้งด้านการเรียนและและปัญหาทั่วไป

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110