ติดต่อสอบถาม
 


คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

90 หมู่ 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-3431-1110

 

website: http://forensic.rpca.ac.th/

e-mail: rpcafs@gmail.com หรือ surats88@yahoo.com


 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110