งานบริการวิชาการ คณะนิติวิทยาศาสตร์
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และ มติชน
   
ผบช.รร.นรต. ประชุมติดตาม
โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย
เมื่อ 11 /07/2560 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.
   
TAESER : ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจล้ำสมัย
   
การฝึกอบรมการสืบสวนอาชญากรรม
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รุ่น 1 รร.นรต.
   
Workshop นศ.ป.โท วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ 05/02/2560 ณ ห้องเรียน Digital Forensic
   

คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีเหตุวางระเบิด(Post Blast Investigation)
เมื่อ 15 ม.ค.2560 ณ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cellebrite Touch UFED สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.1-9 และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 07/10/2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
คณาจารย์โรงเรียนตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ
ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic
มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic
วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59
ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม.
สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 04 พ.ค. 2559
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 18 พ.ย.2559
   
ประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ของปีการศึกษา 2560 การรายงานภาระงานของคณาจารย์ การเตรียมพิธีเปิดศูนย์ Digital Forensic รร.นรต. เมื่อ 14 พ.ย.2559 ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
การสัมมนาของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 12 พ.ย.2559 
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมโครงการอบรมระบบป้องกันการละเมิดต่อเด็ก
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย.2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
   
   
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. พร้อมข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 27 ต.ค.2559
   
คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ คณะนิติวิทยาศาสตร์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 27 ต.ค.2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำ ให้กับผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 20 ต.ค.2559 ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์ สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ และเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 19 ต.ค.2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต.
   
ขอขอบคุณ OUR(Operation Underground Railroad) องค์กรเอกชนต่างประเทศ มอบอุปกรณ์การตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล ให้กับ ศูนย์ Digital Forensic คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจด้านการตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัลและสำหรับการเรียนการสอนของ รร.นรต. เมื่อ 19 ต.ค.2559
   
   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cellebrite Touch UFED สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.1-9 และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 07/10/2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559
#สวทช. #NSTDA #NCTC
   
คณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59 ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
เมื่อ 04 พ.ค. 2559
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ
   
ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
   
การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจ
วัตถุทางพยานดิจิทัล
(Digital Forensic Center) 
27 กรกฎาคม 2559
   
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 2558
   
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ผบ.รร.นายร้อยตำรวจกัมพูชา และคณะนายตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
เมื่อ 24 มิ.ย.2558
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยมี ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา เป็นหัวหน้าโครงการ จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อ 16 พ.ค.2558
ณ ห้องประชุม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ศูนย์วิจัยทางวิชาชีพตำรวจ (Police Professional Research Center ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ฐาน CRCnetBASE และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ฐาน IG publishing ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และผู้สนใจ เมื่อ 20 พ.ค.2558 ณ อาคารวิชาการ 50 ชั้น 3 ศูนย์วิจัย รร.นรต.
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ให้บริการทางด้านวิชาการ จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกัน รักษาสถานที่เกิดเหตุให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใน อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 14 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุม คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 68 ที่ได้รับการประดับยศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เมื่อ 5 ก.พ.2558
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(พลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนางานวิชาการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสืบสวนคดีอาญา ให้แก่ นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 31 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ นำ นรต.ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านนิติเวช ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 14 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณะนิติวิทยาศาสตร์ และ นรต. กลุ่ม CAREDOGS ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ Police Dogs Care RPCA โดยทำกิจกรรมทำหมันและฉีควัคซีนให้สุนัขและแมว จำนวน 30 ตัว ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 12 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
นศ.ป.โท คณะนิติวิทยาศาตร์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 21 พ.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110