ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างของคณะ
  โครงสร้างหลักสูตร
  โปสเตอร์หลักสูตร
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(1)
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(2)
  การบริการวิชาการ(1)
  การบริการวิชาการ(2)
  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
   
 
   
 
 
 
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองพิสูจน์หลักฐาน
  กองทะเบียนประวัติฯ
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร
  นิติเวชศาสตร
   
   
 
 
 
 
 
   
 
ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
 
 

   

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

โปสเตอร์
แผ่นพับ
 
 
สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนออนไลน์ "คลิกเลย"

     
ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อ
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน
     
เกณฑ์การพิจารณาและรูปแบบการนำเสนอผลงาน
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/2560
   
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://forensic.rpca.ac.th/pdf/admission2560.pdf/
รับสมัคร online ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 5 มิ.ย.2560 ทาง Website : http://rpca-admission.thai.com/
   
   
 
 
 
 
 
 
ประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ 5/2560
   
สกุ๊ปพิเศษ "เปลี่ยนให้ทันโลก"
นสพ ไทยรัฐ. ฉบับ 12 กค 60
คอลัมน์ ส่งตำรวจ
   
รร.นายร้อยตำรวจ หน้าสู่การเรียนรู้โลกสากล
จัดอบรมเทคโนโลยีเท่าทัน "โจรไซเบอร์"
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
   
งานบริการวิชาการ คณะนิติวิทยาศาสตร์
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และ มติชน
   
ผบช.รร.นรต. ประชุมติดตาม
โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย
เมื่อ 11 /07/2560 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.
   
  26/06/60 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ. และ หน.ศพฐ.ภ.7 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ตรวจวัตถุพยานดิจิทัล ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแสวงหาความร่วมมือการตรวจพิสูจน์ การจัดการเรียนการสอน และ ให้คำชื่นชม ทีมคณาจารย์
   
TEASER : ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจล้ำสมัย
   
 

 

 
 
 
 
 
                       
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110